Lovepik Com 500522873 Cloud Computing Technology Banner Background

Văn hóa Beeland

+ Tôn trọng con người: Các thành viên của Beeland là nguồn tài nguyên quý giá nhất của công ty, việc quan tâm đến nhân viên thể hiện qua môi trường làm việc và các chính sách đãi ngộ tốt.

Là thành viên Beeland, chúng ta phải tôn trọng đối tác, khách hàng, đồng nghiệp, trách nhiệm với việc mà đối tác và khách hàng nhìn nhận về mình để duy trì được uy tín của Công Ty và tạo mối quan hệ lâu dài.

+ Tôn trọng deadline: Chúng ta phải luôn bảo đảm thực hiện công việc đúng thời hạn.

+ Luôn luôn cập nhật: Beeland luôn tạo điều kiện để mỗi thành viên tự hoàn thành công việc của mình, nhưng chúng ta cũng nhớ rằng, phải luôn cập nhật tình hình công việc cho trưởng bộ phận của mình để công việc được xuyên suốt và có thể giải quyết kịp thời.

+ Giao việc hiệu quả: Chúng ta luôn hướng tới việc đạt hiệu suất tối đa trong công việc bằng các công cụ hỗ trợ như lên danh sách việc cần làm, giao đúng người đúng việc, luôn kiểm tra tiến trình công việc,…

+ Có trách nhiệm: Mỗi cá nhân đều có cách làm việc riêng, quản lý trực tiếp của nhân viên cũng sẽ cho nhân viên sự tự do cần thiết để thực hiện công việc của mình và đưa ra những gợi ý để cải thiện hiệu suất lao động nhưng nhân viên phải đảm bảo có trách nhiệm và hoàn thành tốt công việc được giao.

+ Cung cấp giải pháp: Đối với mỗi công việc cần giải quyết hoặc cần hỏi ý kiến quản lý, bản thân nhân viên phải nắm được vấn đề và suy nghĩ để đưa ra được ít nhất một giải pháp cho vấn đề đó.

+ Làm việc hợp lý: Beeland khuyến khích việc suy nghĩ hệ thống và có tính logic. Tất cả mọi việc chúng ta làm đều có lý do và phải luôn hợp lý.